Polski English Deutsch Fran?ais
kontakt
Strona g?ówna >> Oferta >> T?umaczenia >> Oferta t?umaczeń >> T?umaczenia pisemne

T?umaczenia pisemne

Wykonujemy t?umaczenia we wszystkich kombinacjach j?zykowych z grupy j?zyków europejskich oraz pozaeuropejskich. Wspó?pracujemy jedynie ze sprawdzonymi przez nas zawodowymi t?umaczami, korektorami i native speakerami.

Oferujemy:

T?UMACZENIA ZWYK?E – najbardziej popularna us?uga w ramach t?umaczenia pisemnego. Wykonywane jest przez sprawdzonego t?umacza – specjalist? z danej dziedziny.

T?UMACZENIA PRZYSI?G?E – polega na przek?adzie j?zykowym dokumentów urz?dowych, procesowych i uwierzytelnianiu obcoj?zycznych odpisów takich dokumentów, a tak?e na po?wiadczaniu t?umaczeń wykonanych przez inne osoby. Do po?wiadczania t?umaczeń oraz po?wiadczania odpisów pism t?umacz przysi?g?y u?ywa specjalnej piecz?ci. T?umaczenie przysi?g?e przekazywane jest klientowi jedynie w formie pisemnej.

T?UMACZENIA DO PUBLIKACJI – us?uga ta obejmuje t?umaczenie, korekt? stylistyczn? i gramatyczn? oraz – przy t?umaczeniu na j?zyk obcy – weryfikacj? t?umaczenia przez native speakera dla którego dany j?zyk jest j?zykiem ojczystym.

WERYFIKACJA – to dodatkowa us?uga polegaj?ca na wnikliwym porównaniu t?umaczenia z orygina?em pod wzgl?dem poprawno?ci t?umaczenia. Celem weryfikacji jest ocena jako?ci t?umaczenia.

OGóLNE WARUNKI WSPó?PRACY

  • T?umaczone dokumenty przekazujemy klientowi w formie zgodnej z orygina?em lub innej, wed?ug ?yczenia zleceniodawcy.
  • Termin realizacji zlecenia liczony jest od momentu potwierdzenia przyj?cia zamówienia, w oparciu o dni robocze, od godz. 8.30 do godz. 16.00. Na specjalne ?yczenie klienta t?umaczenie dostarczamy równie? po godz. 16.00 oraz w weekendy.
  • Jednostk? rozliczeniow? t?umaczeń pisemnych jest strona tekstu przet?umaczonego zawieraj?ca 1500 znaków ze spacjami. W przypadku t?umaczeń przysi?g?ych jednostk? rozliczeniow? jest strona tekstu przet?umaczonego zawieraj?ca 1125 znaków ze spacjami.
  • Gotowe t?umaczenie dostarczamy drog? elektroniczn?, poczt? lub kurierem.
konkursy wynalazczo?ci
五分快三口诀 哈密市| 闸北区| 泰州市| 绥棱县| 交口县| 峨眉山市| 龙里县| 石棉县| 五河县| 礼泉县| 永泰县| 雷州市| 苍溪县| 新绛县| 淅川县| 盈江县| 水富县| 江油市| 宝鸡市| 仁布县| 区。| 冕宁县| 开封县| 平邑县| 宿迁市| 和平区| 辛集市| 山东省| 东乌珠穆沁旗| 霍城县| 云梦县| 城口县| 三明市| 东宁县| 连州市| 财经| 北宁市| 环江| 景宁| 竹北市| 五家渠市|