Polski English Deutsch Fran?ais
kontakt
Strona g?ówna >> Oferta >> T?umaczenia

T?umaczenia

Profesjonalne us?ugi t?umaczeniowe ?bez granic” od 1990 roku

Do?wiadczenie wynikaj?ce zd?ugoletniej dzia?alno?ci w bran?y t?umaczeniowej, zdobywane i stale polepszane od 1990 roku, sprawia, ?e nasi Klienci spokojni s? o najwy?sz??jako?? oraz terminowo?? wykonywanych przez nas wszelkich us?ug t?umaczeniowych, a tak?e sprawno?? organizacyjn? i wysok? kultur? obs?ugi przy realizacji zleceń.

Dzi?ki wspó?pracy z zespo?em ponad 500 profesjonalnych t?umaczy z ca?ej Polski oraz z zagranicy, mo?emy podj?? si? wykonania dowolnego t?umaczenia z ka?dej dziedziny i na wiele ró?nych j?zyków ?wiata.

Obs?ugujemy bardzo liczne i wymagaj?ce firmy i instytucje zarówno w kraju jak i za granic?. Od 2004 roku do grona naszych zleceniodawców do??czy?a Dyrakcja Generalna ds. T?umaczeń Komisji Europejskiej. W ramach umowy przet?umaczyli?my ju? tysi?ce stron dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej dot. ró?nych zagadnień, bran?, dziedzin,

Referencje?wystawiane przez odbiorców naszych us?ug t?umaczeniowych to najlepsza wizytówka naszej firmy.

Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy.

?

konkursy wynalazczo?ci
五分快三口诀 永平县| 兰考县| 宣化县| 平安县| 随州市| 临海市| 祁连县| 宣化县| 漳浦县| 会泽县| 阿克苏市| 延长县| 河津市| 荥阳市| 香格里拉县| 贵阳市| 芦山县| 眉山市| 郴州市| 潍坊市| 修水县| 绥棱县| 景宁| 宝兴县| 达拉特旗| 策勒县| 红安县| 乐亭县| 双流县| 和林格尔县| 惠东县| 罗甸县| 保定市| 沈阳市| 滨海县| 安龙县| 澄江县| 荣昌县| 兴安县| 遂平县| 民权县|