Polski
kontakt

Promocja wynalazków

Firma Eurobusiness-Haller prowadzi dzia?alno?? w zakresie promocji polskich osi?gni?? naukowo-technicznych w kraju i na arenie mi?dzynarodowej od 1990 roku.

?

KALENDARZ TARGóW WYNALAZCZO?CI 2020 - Pobierz


Jest oficjalnym przedstawicielem najwi?kszych ?wiatowych Targów Wynalazczo?ci, Badań Naukowych i Nowych Technik ?BRUSSELS INNOVA”

gdzie od 1990 roku promuje polskie wynalazki i innowacje. Barbara Haller, Prezes firmy, otrzyma?a nominacj? do pe?nienia funkcji Wiceprezesa Mi?dzynarodowego Jury Salonu BRUSSELS INNOVA w latach 2003 oraz 2004 (dwuletnia kadencyjno??).

Od 2001 roku firma promuje wynalazki równie? we Francji na Mi?dzynarodowych Targach Wynalazczo?ci CONCOURS LEPINE.

Od 2010 roku jest przedstawicielem najwi?kszych targów wynalazczo?ci INPEX

w Stanach Zjednoczonych. Jest jednym z inicjatorów i wspó?organizatorem Krajowych Targów Wynalazczo?ci INTARG (Katowice) oraz GIE?DY WYNAZAZKóW nagrodzonych na ?wiatowych wystawach wynalazczo?ci, organizowanej co roku w Warszawie w Muzeum Techniki NOT, pod honorowym patronatem Ministra Nauki.

Od 2006 roku firma Eurobusiness-Haller jest inicjatorem i organizatorem krajowego corocznego konkursu ?M?ODY WYNALAZCA” oraz fundatorem g?ównej nagrody dla jego zwyci?zcy. Jest organizatorem licznych konferencji w kraju i za granic?, a tak?e wyjazdowych misji gospodarczych do ró?nych krajów ?wiata, których celem jest promocja polskiej nauki.


Za dzia?alno?? na rzecz mi?dzynarodowej i krajowej promocji nauki polskiej firma otrzyma?a wiele presti?owych nagród i wyró?nień:

 • Wielki Krzy? Oficerski Orderu Wynalazczo?ci nadany przez Komisj? Odznaczeń Belgii, Bruksela 2008
 • Honorowy medal im. Adama Graczyńskiego, Katowice 2008
 • Odznaka Prezesa Rady Ministrów ?Zas?u?ony dla Wynalazczo?ci”, Warszawa 2006
 • Wyró?nienie i gratulacje od Ministra Nauki i Informatyzacji z okazji pi?tnastolecia dzia?alno?ci, Warszawa 2005
 • List gratulacyjny Ministra Gospodarki i Pracy z okazji pi?tnastolecia dzia?alno?ci, Warszawa 2005
 • Nagroda ?Promeritus” przyznana przez Instytut Wspólnoty Europejskiej dla Promocji Dzia?ań Komercyjnych w Dziedzinie Wynalazczo?ci, Bruksela 2004
 • Krzy? Komandorski Orderu Wynalazczo?ci, nadany przez Komisj? Odznaczeń Belgii, Bruksela 2003
 • Dyplom Uznania Ministra Nauki, Przewodnicz?cego KBN, Warszawa 2002
 • Krzy? Oficerski Orderu Wynalazczo?ci, nadany przez Komisj? Odznaczeń Belgii, Bruksela 1999
 • Dyplom Uznania Przewodnicz?cego Komitetu Badań Naukowych, Warszawa 1994, 1995, 1996, 1997
 • Krzy? Kawalerski Orderu Wynalazczo?ci, nadany przez Komisj? Odznaczeń Belgii, Bruksela 1994
konkursy wynalazczo?ci
五分快三口诀 镇坪县| 科技| 南城县| 安龙县| 黄冈市| 黄石市| 大丰市| 石家庄市| 海门市| 平谷区| 介休市| 新野县| 涿州市| 吴川市| 青河县| 大余县| 松潘县| 汉沽区| 闽清县| 紫金县| 万宁市| 东源县| 金寨县| 樟树市| 绥芬河市| 瑞安市| 原平市| 宾川县| 深圳市| 商河县| 宣城市| 赤水市| 灵璧县| 高雄市| 湄潭县| 大城县| 五华县| 贵港市| 左权县| 凤城市| 金乡县|