Polski
kontakt
Viscom Niemcy

Viscom Niemcy

Mi?dzynarodowe Targi Reklamy i Komunikacji Wizualnej

Oficjalna strona Targów: https://www.viscom-messe.com/en/

Termin:?co roku

Najbli?sza edycja: 7-9 styczeń 2020

Miejsce:?Niemcy, Exhibition Centre Düsseldorf, Hale 13 i 14, East Entrance

?

PATRONATY:?

?

Targi "VISCOM" organizowane s? od 25 lat przez REED EXHIBITIONS - ?wiatowego lidera w bran?y wystawienniczej.

Jest to najwi?ksze w ?wiecie wydarzenie marketingowe w bran?y komunikacji wizualnej, reklamowej i poligraficznej odwiedzane przez kadr? zarz?dzaj?c?, decydentów ds. zakupów i marketingu.

Dzi?ki wprowadzeniu podzia?u na 6 sektorów struktura targów jest jeszce bardziej przejrzysta.

Viscom dzieli si? na nast?puj?ce obszary:

 • wydruk wielkoformatowy
 • tworzenie oznakowań
 • reklama cyforwa
 • POS display
 • POS opakowania
 • projektowanie obiektów

Targom towarzysz? liczne imprezy dodatkowe: konferencje, seminaria, pokazy...

 • Znaki
 • Znaki pod?wietlone/wystawy
 • Pojedyncze znaki
 • Drukowanie strumieniowe w przemy?le
 • Systemy nawigacyjne i systemy drogowskazów
 • Etykietowanie ostrzegawcze i zwi?zane z bezpieczeństwem
 • Panele maszynowe i kontrolne
 • Rozdrabnianie tkanin
 • Druki
 • Produkty promocyjne
 • Znaczki
 • Grawerowanie
 • Etykiety
 • Drukowanie z u?yciem efektów specjalnych
 • Digital signage < reklama cyfrowa >
 • Technologia prezentacji
 • Ambientowe media
 • Elementy/Produkty ukończone
 • Materia?y
 • Usuwanie odpadów ze ?rodowiska
 • Sprz?t do pracy
 • Sprz?t komputerowy i oprogramowanie
 • Monta? i transport
 • Narz?dzia
 • Us?ugi
 • Producenci, dystrybutorzy i nabywcy znaków i o?wietlenia znaków reklamowych
 • Firmy zajmuj?ce si? budowaniem stoisk i wyposa?eniem sklepów
 • Firmy zajmuj?ce si? wykończeniem tkanin oraz haftem
 • Firmy zajmuj?ce si? reklam? zewn?trzn?
 • Firmy zajmuj?ce si? systemami neonowymi i reklamuj?cymi o?wietlenie
 • Architekci i projektanci
 • Przedstawiciele firm wysy?kowych oraz sieci domów towarowych
 • Przedstawiciele sektora publicznego, transportu i komunikac
 • Dyrektorzy dzia?ów marketingu z dziedzin przemys?u, handlu i dystrybucji
 • Zak?ady kserograficzne
 • Zak?ady fotograficzne
 • Drukarnie cyfrowe
 • Drukarnie sitowe
 • Dekoratorzy wystaw
 • Agencje planowania przestrzennego
 • Reklamodawcy
 • Dostawcy systemów Digital Signage
 • Dekoratorzy wystaw sklepowych
 • Producenci druków fleksograficznych i grawerzy

Ponad 8?000 odwiedzaj?cych

250 mi?dzynarodowych producentów i dystrybutorów

Pliki do pobrania:

POBIERZ DARMOWE WEJ?CIóWKI NA TARGI!

Kod:

if22-6csb-eej5-dubd

?

W celu skorzystania z kodu nale?y:

 1. Wprowadzi? kod w okienko na stronie?Viscom Ticket Shop?(w zak?adce Voucher Redemption).
 2. Nast?pnie zalogowa? si? na swoje konto lub dokona? rejestracji. Po dokonaniu rejestracji has?o zostanie wys?ane na podany adres email.
 3. Po zalogowaniu si? na konto, znajd? państwo wej?ciówk? w formie PDF. Wej?ciówka zostanie równie? wys?ana na adres mailowy.

Uwaga, powy?szy kod jest kodem wielorazowego u?ytku. Kod mo?e by? zrealizowany na miejscu w Dusseldorfie przy wej?ciu na targi. ?

Antonina Zygmunt-P?oskońska

Project Manager

Tel.: +48 32?355 38 00

e-mail: antonina@haller.pl

konkursy wynalazczo?ci
五分快三口诀 通河县| 高密市| 莎车县| 平塘县| 福安市| 西乌珠穆沁旗| 巴林右旗| 海淀区| 松潘县| 吐鲁番市| 蒙城县| 米脂县| 乌审旗| 滨州市| 封开县| 布拖县| 宜良县| 壤塘县| 兖州市| 婺源县| 鄂州市| 浮梁县| 富蕴县| 三原县| 从化市| 襄樊市| 凤冈县| 政和县| 綦江县| 辽宁省| 确山县| 务川| 顺昌县| 桑植县| 买车| 南昌县| 青州市| 安达市| 徐汇区| 商都县| 旬邑县|