Polski
kontakt
MIDEST

MIDEST

?wiatowe Targi Kooperacji Przemys?owej

Oficjalna strona Targów: www.midest.com

Termin: co rok?

Kolejna edycja:?31 marca -3 kwietnia 2020

Miejsce:?Francja, Centrum Wystawinicze Paris Nord Villepinte

?

?

Teaser GLOBAL INDUSTRIE Lyon 2019 from GLOBAL INDUSTRIE on Vimeo.

MIDEST to najwi?ksza impreza wystawienicza po?wi?cona w ca?o?ci wspó?pracy przedsi?biorstw na zasadzie kooperacji przemys?owej i podwykonastwa.Targom towarzysz? liczne imprezy dodatkowe: konferencje, seminaria..

PRZETWóRSTWO METALI – us?ugi przemys?owe i wyroby. Podsektory: obróbka (powierzchniowa, termiczna, skrawaniem, chemiczna); odlewnictwo; spawalnictwo, kotlarstwo; uszlachetnianie; formowanie; kucie; ci?cie; mocowanie; ??czenie; czyszczenie; wykańczanie; pó?produkty; elementy z??czne, komponenty, chemia przemys?owa... PRZETWóRSTWO TWORZYW: PLASTIKU, KAUCZUKU, KOMPOZYTóW ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA, AUTOMATYKA MIKROTECHNIKA US?UGI DLA PRZEMYS?U (in?ynieria, projektowanie, badania, jako??, utrzymanie ruchu i inne us?ugi) STOISKA KRAJOWE I REGIONALNE (mi?dzy innymi ?Pawilon Stoisk z Polski")

In?ynieria mechaniczna [27.4%] Przemys? samochodowy [21.5%] Elektronika/elektryka [9.9%] Przemys? lotniczy [6.3%] Przemys? stalowy [5.6%] Przemys? chemiczny [3.2%] Budownictwo [2.5%] Inne [23.6%]

Statystyki edycji 2016:

Liczba wystawców -?1.360 z 38 krajów

Liczba zwiedzaj?cych -?35 616 z 77 krajów ?wiata

Ze statystyk wynika, i? 98% wszystkich wystawców i zwiedzaj?cych bardzo wysoko ocenia efektywno?? udzia?u w targów, ilo?? i jako?? kontaktów nawi?zanych kontaktów handlowych, deklaruj?c ch?? uczestnictwa w kolejnej edycji targów.

Oficjalna karta zg?oszeniowa dost?pna wkrótce

konkursy wynalazczo?ci
五分快三口诀 苍梧县| 汽车| 怀安县| 通州区| 阳江市| 长春市| 万源市| 大洼县| 清远市| 道孚县| 安国市| 星子县| 米易县| 滦平县| 班玛县| 龙井市| 神农架林区| 嘉黎县| 册亨县| 瑞金市| 馆陶县| 黔西| 贞丰县| 偏关县| 县级市| 长葛市| 黎川县| 安新县| 平度市| 琼结县| 乌海市| 西平县| 谢通门县| 民丰县| 赣榆县| 南乐县| 内乡县| 赣州市| 昌图县| 彭阳县| 腾冲县|