Polski English Deutsch Fran?ais
kontakt
Strona g?ówna >> O firmie >> Referencje

Referencje

O naszej wiarygodno?ci i rzetelno?ci ?wiadcz? liczne?wyró?nienia, odznaczenia i listy gratulacyjne przyznane przez Instytucje Rz?dowe oraz podzi?kowania i pisma referencje wystawione przez renomowane przedsi?biorstwa polecaj?ce nasze us?ugi jak równie? wieloletnia wspó?praca Eurobusiness-Haller z Departamentem ds. T?umaczeń Komisji Europejskiej oraz z renomowanymi koncernami mi?dzynarodowymi takimi jak firma Reed Exhibitions - ?wiatowy lider bran?y wystawienniczej.

Za dzia?alno?? promocyjn? i proeksportow?

  • Wyró?nienia , odznaczenia i nagrody?przyznane przez krajowe i zagraniczne instytucje za dzia?alno?? na rzecz promocji polskiej nauki.
  • Podzi?kowanie z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza za profesjonaln? organizacj? pawilonu polskiego i promocj? systemu POLCAS, opracowanego pod kierownictwem prof. Zbigniewa Religi, na targach Brussels Eureka w Brukseli i Concours Lepine w Pary?u oraz za organizacj? rozmów handlowych z o?rodkami kardiochirurgii we Francji.
  • Strona po?wi?cona polskim wynalazkom nagrodzonym na Targach Brussels Eureka w latach 1990 - 2001 w Ksi?dze Dziesi?ciolecia Polski Niepodleg?ej.

Za us?ugi t?umaczeniowe:

Posiadamy liczne?pisma potwierdzaj?ce wysok? jako?? realizowanych przez nas us?ug t?umaczeniowych, skierowane do nas mi?dzy innymi przez:

?

Dorkom GZE Vattenfall
konkursy wynalazczo?ci
五分快三口诀 龙南县| 云林县| 广昌县| 昆明市| 遂宁市| 诏安县| 岳西县| 通化县| 崇信县| 子长县| 休宁县| 玉树县| 枣阳市| 酉阳| 乐清市| 攀枝花市| 陇西县| 讷河市| 呈贡县| 增城市| 彭山县| 洱源县| 边坝县| 恩施市| 大埔县| 綦江县| 洪江市| 永城市| 缙云县| 昌吉市| 天等县| 乌海市| 广灵县| 巨鹿县| 修文县| 凤山市| 同江市| 双桥区| 甘德县| 区。| 中山市|