Polski English Deutsch Fran?ais
kontakt
Strona g?ówna >> O firmie >> Dzia?alno??

Dzia?alno??

Witamy Panstwa na stronie firmy Eurobusiness-Haller.

Misj? naszej firmy jest dzia?alno?? proeksportowa i promocja polskiej my?li naukowo-technicznej oraz polskich przedsi?biorstw poprzez ich udzia? w renomowanych mi?dzynarodowych targach wynalazczo?ci, mi?dzynarodowych?targach bran?owych oraz w wyjazdowych misjach gospodarczych, w konferencjach.

?wiadczymy równie? najwy?szej jako?ci i w pe?nym zakresie tematycznym oraz j?zykowym us?ugi t?umaczeniowe.

Oferujemy kompleksow? koordynacj? i obs?ug? udzia?u firm w targach, konferencjach i misjach gospodarczych. Jeste?my?przedstawicielem w Polsce czo?owych korporacji targowych, m.in. firmy Reed Exhibitions, ?wiatowego lidera bran?y wystawienniczej.

Od pocz?tku naszej dzia?alno?ci z du?ym powodzeniem?promujemy polskie osi?gni?cia naukowo-techniczne na mi?dzynarodowych i krajowych targach wynalazczo?ci.

Jako?biuro t?umaczeń oferujemy naszym Klientom us?ugi najwy?szej jako?ci. T?umaczymy – na wiele j?zyków – zarówno teksty ogólne, jak i dokumenty specjalistyczne z ró?nych dziedzin. Nasi t?umacze posiadaj? d?ugoletnie do?wiadczenie oraz najwy?sze kwalifikacje j?zykowe i techniczne.

Naszym Klientom oferujemy ponad 20-letnie do?wiadczenie, wiedz? oraz narz?dzia zapewniaj?ce mo?liwo?? rozszerzenia dzia?alno?ci na nowe obszary rynkowe oraz pomoc w mi?dzynarodowych kontaktach handlowych bez barier j?zykowych.

Zapraszamy do wspó?pracy

Barbara Haller de Hallenburg-Illg
Prezes

konkursy wynalazczo?ci
五分快三口诀 江口县| 萝北县| 望都县| 仪陇县| 嘉禾县| 江油市| 贡山| 永宁县| 垣曲县| 宣化县| 礼泉县| 玉门市| 通渭县| 望城县| 乐安县| 平阳县| 阳高县| 富川| 洛隆县| 汝州市| 襄垣县| 招远市| 新宾| 兴文县| 高清| 顺昌县| 宜宾市| 和田县| 霍林郭勒市| 芦溪县| 平邑县| 美姑县| 彰化县| 霍林郭勒市| 综艺| 报价| 仁寿县| 广德县| 上虞市| 苍溪县| 万全县|